Aktuality

15. 6. 2018

Sociálně personální informace

Cílem sociální a personální strategie společnosti je vytvoření kvalitních pracovních podmínek a garance sociální stability a jistoty pro zaměstnance.

V sociální oblasti je základním dokumentem společnosti Kolektivní smlouva, na jejímž základě společnost zaměstnancům např. vyplácí při splnění stanovených podmínek 13. a 14. dodatkovou mzdu, přispívá na závodní stravování, zajišťuje vitamíny po celé zimní (příp. letní) období a v neposlední řadě vytváří sociální fond, ze kterého mohou zaměstnanci čerpat příspěvky na rekreaci, kulturní, sportovní a další akce.

Hlavní prioritou společnosti je ochrana zdraví a bezpečnost práce zaměstnanců. Pravidelné periodické kontroly bezpečnosti a hygieny práce za účasti vedení a zástupců zaměstnanců jsou samozřejmostí. Pravidelně jsou vyhodnocována rizika a úrazovost. Charakter činnosti společnosti s sebou přináší významně vyšší nároky na kvalifikaci a motivaci zaměstnanců.

Neoddělitelnou součástí řízení společnosti je v rámci sociálně personální oblasti součinnost a spolupráce se třemi odborovými organizacemi působícími ve společnosti.