Aktuality

31. 7. 2019

Sociálně personální informace

Cílem sociální a personální strategie společnosti je vytvoření kvalitních pracovních podmínek a garance sociální stability a jistoty pro zaměstnance.

Sociální politika je jedním ze základních prvků péče o zaměstnance. V rámci zaměstnaneckých benefitů společnost přispívá na závodní stravování, poskytuje příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění, nabízí zvýhodněné telefonní tarify pro zaměstnance i rodinné příslušníky, poskytuje dovolenou v délce 5 týdnů ročně, při splnění stanovených podmínek vyplácí dodatkovou mzdu, zajišťuje zdravotní preventivní péči, nabízí možnost dalšího vzdělávání a profesního růstu. Společnost poskytuje zaměstnaneckou Cafeterii, kterou mohou zaměstnanci využívat na financování svých individuálních kulturních, zdravotních, sportovních, rekreačních nebo vzdělávacích potřeb poskytovaných v síti vybraných provozoven. 

Hlavní prioritou společnosti je ochrana zdraví a bezpečnost práce zaměstnanců. Pravidelné periodické kontroly bezpečnosti a hygieny práce za účasti vedení a zástupců zaměstnanců jsou samozřejmostí. Pravidelně jsou vyhodnocována rizika a úrazovost. Charakter činnosti společnosti s sebou přináší významně vyšší nároky na kvalifikaci a motivaci zaměstnanců.

Neoddělitelnou součástí řízení společnosti v rámci sociálně personální oblasti jsou korektní vztahy se třemi odborovými organizacemi působícími ve společnosti. Významným dokumentem dokládajícím vzájemnou součinnost a spolupráci je Kolektivní smlouva.