Pracovní aktuality

Stránka 1 z 4  > >>

13. 11. 2017

Termín: březen-září 2017, Partner: Severočeské doly a.s.

Realizace: dne 25.září 2017 proběhlo úspěšně předání zmodernizovaného a zrekonstruovaného rýpadla KU 300. 30  zákazníkovi –... [Více]

4. 9. 2017

Dne 26. 7. 2017 předala naše společnost do užívání Severočeským dolům zakázku „Optimalizace dopravy uhelné zásoby od U91 na HZI.“ Tato zakázka byla specifická především tím, že se jednalo o jedno z páteřních zařízení provozu Úpravny uhlí Ledvice a... [Více]

7. 8. 2017

Na základě poptávky od společnosti Severočeské doly a.s., která reagovala na rostoucí požadavky zákazníků na produkt Ořech 2 a současné snižování poptávky po produktu Kostka 2 a částečně i produktu Ořech 1, byl dne 30. 06. 2017 předán do zkušebního... [Více]

19. 6. 2017

Na základě požadavku zákazníka, společnosti Severočeské doly a.s., který nebyl spokojený se stávajícím zpracováním odsátého prachu a eliminací prašnosti na technologických objektech provozního úseku úpravny uhlí Ledvice, byly dne 31. 05. 2017 předány... [Více]

1. 6. 2017

V druhé polovině května tohoto roku byly předány dva kabelové vozy zákazníkovi Severočeské doly a.s. Kabelový vůz č. 21 dne 19. 05. 2017 a vůz č. 35 dne 29. 05. 2017. U obou strojů proběhla kompletní dodávka nových housenic, byl dodán nový kabel 35... [Více]