PRODECO

image-3.jpg

Vítejte na stránkách
PRODECO, a.s.

image-4.jpg

Vítejte na stránkách
PRODECO, a.s.

image-2.jpg

Vítejte na stránkách
PRODECO, a.s.

image-1.jpg

Vítejte na stránkách
PRODECO, a.s.

19. 6. 2017

Šnekové míchače uhelného prachu z průmyslového vysavače na HZII


Na základě požadavku zákazníka, společnosti Severočeské doly a.s., který nebyl spokojený se stávajícím zpracováním odsátého prachu a eliminací prašnosti na technologických objektech provozního úseku úpravny uhlí Ledvice, byly dne 31. 05. 2017 předány do dočasného užívání šnekové míchače, a zároveň to byl také den zahájení jejich zkušebního provozu. Předmětem této akce byla demontáž stávajícího zařízení, dodávka a montáž nových šnekových dopravníků a šnekových míchačů, rekonstrukce a doplnění nosné ocelové konstrukce a obslužných plošin, provedení a zapojení přívodu vody, nezbytné elektroinstalace a zapojení do ŘS.

Nově dodávané šnekové míchače uhelného mouru jsou náhradou za stávající lopatkové kontinuální mísiče a v současné době nejsou používané v žádném jiném provozu. V podstatě se jedná o prototyp, který je ve fázi vývoje. V průběhu zkušebního provozu, plánovaného do 31.07.2017, budou v případě potřeby šnekové míchače podrobeny  úpravám, jenž zajistí požadovaný výsledek likvidace prachu.