Aktuality

PRODECO

Zakladače

Pasové zakladače pro zakládání vytěžené skrývky představují co do počtu vyvinutých typů i celkového počtu dodaných zařízení nejpočetnější typ velkostroje, který dodáváme.

Rypadla

Korečková a kolesová rypadla jsou významným výrobkem určeným pro těžbu skrývky.

Dálková pásová doprava

Dálková pasová doprava je v oboru zařízení pro těžbu nerostných surovin a manipulaci se sypkými materiály nejmladším produktem, který společnost nabízí.

Skládkové stroje

Skládkové stroje, jako zařízení používaná při řešení skládkových hospodářství rud, uhlí a jiných sypkých materiálů představují tradiční součást výrobního programu společnosti PRODECO, a.s.

Speciální transportní zařízení

Speciální transportní zařízení slouží k přepravě poháněcích stanic dálkové pásové dopravy a ostatních těžkých a rozměrných břemen v málo nosném terénu.

Kabelové vozy

Kabelový vůz slouží k přívodu proudu k velkostroji z napájecího místa energetické linky. Pro zvětšení vzdálenosti velkostroje od přípojného místa lze spojit několik kabelových vozů sériově za sebou.

Stabilní hasicí zařízení Afirex

Kromě zařízení pro povrchovou těžbu nabízí také společnost PRODECO, a.s. – jako jediná v České republice - dodávku aerosolového stabilního hasicího zařízení AFIREX.

Generální opravy

Kromě dodávek technologických komplexů nabízí společnost PRODECO, a.s. zákazníkům dokonalý servis.

Inženýring

Součástí výrobního programu PRODECO, a.s. jsou také dodávky rozsáhlých investičních celků zajišťované inženýrským způsobem, tj. s relativně nízkým podílem vlastní projekční a konstrukční složky.

Svářečská škola

Kursy a přezkušování svářečů pro svařování plamenem, obalovanou elektrodou, v ochranné atmosféře dle ČSN EN 287-1.

Hydraulika

Zajišťujeme komplexní služby v oblasti vývoje, projekce, výroby, montáže a servisu hydraulických systémů. Zajišťujeme generální opravy hydraulických systémů.

Elektro ASŘ

Prodeco a.s. se také specializuje na řídící systémy, vývoj aplikačních SW pro dispečerské řízení, vývoj aplikačních SW pro systémy řízení technologií a provozů, také na aplikace regulovaných pohonů. Dále nabízí kompletní realizaci elektročástí v rámci modernizací velkostrojů a těžební technologie..