Aktuality

Kabelové vozy

Kabelový vůz slouží k přívodu proudu k velkostroji z napájecího místa energetické linky. Pro zvětšení vzdálenosti velkostroje od přípojného místa lze spojit několik kabelových vozů sériově za sebou.

Stroje jsou projektovány a konstruovány každý dle specifických požadavků a přání zákazníka (připojovací napětí velkostroje, délka kabelu) a vždy zohledňují konkrétní podmínky lokality, ve které budou nasazeny.

Každý kabelový vůz se skládá z podvozku s nosným rámem a s nadstavbou s kabelovým bubnem a nosnou konstrukcí včetně střechy. Podvozek se skládá ze dvou housenicových pásů s elektro-mechanickým nebo elektro-hydraulickým pohonem. Kabelový vůz je napájen buď přímo z velkostroje, nebo pomocí dieselagregátu, kterým je vybaven.

Technické údaje

Napájecí napětí 400 [V]
Instalovaný výkon 50 ÷ 70 [kW]
Pohon podvozku 45 ÷ 60 [kW]
Rychlost pojezdu 10 [m/min]
Délka ~ 12590 [mm]
Výška ~ 6310 [mm]
Šířka ~ 6870 [mm]
Celková hmotnost 41 ÷ 55 [t]
Celková hmotnost skabelem o průměru 65 mm 58,4 ÷ 72,4 [t]
Celková hmotnost skabelem o průměru 95 mm 61,4 ÷ 75,4 [t]
Měrný tlak na pláň do 0,07[MPa]
Maximální povolený sklon – podélný směr 5 [%] (~ 2.86 [°])
Maximální povolený sklon – příčný směr 5 [%] (~ 2.86 [°])
Jmenovité napětí vlečeného kabelu 6 ÷ 35 [kV]
Průměr vlečeného kabelu 65 ÷ 95 [mm]
Délka vlečeného kabelu 1700 - 2450 [m]
   

 Vybrané referenční aplikace

Kabelové vozy k rýpadlům:
SchRs 1500/4x30 r. 2002
SchRs 1320/4x30 r. 2005
KU 800 r. 2010
KK 1300 r. 2011
Kabelové vozy k zakladačům:
ZPDH 6300 r. 2000
ZPDH 6300.1 - CZ r. 2009
ZPD 8000 r. 2011