Aktuality

Skládkové stroje

Skládkové stroje, jako zařízení používaná při řešení skládkových hospodářství rud, uhlí a jiných sypkých materiálů představují tradiční součást výrobního programu společnosti PRODECO, a.s. Nabízeny jsou jak jednoúčelové skládkové stroje, tj. stroje na nakládání nebo zakládání materiálu, tak skládkové stroje kombinované, kdy jeden stroj v sobě obsahuje nakladač i zakladač.

Skládkové stroje jsou nabízeny na kolejových podvozcích v rozsahu nakládacích výkonů 750 až 3500 t/hod. a zakládacích výkonů 750 až 4000 t/hod.

Nejmodernějším a současně výkonově největším skládkovým strojem, který byl ve dvou výrobcích uveden do provozu v roce 2000, je kombinovaný skládkový stroj s typovým označením KSS 4000/3500.

Typičtí představitelé