Skládkové stroje

KSS 4000/3500

Technické údaje

výkon při zakládání 4 000 t/hod.
výkon při odebírání 3500 t/hod.
průměr kolesa 9 m
počet korečků 10
rozchod kolejnic 10,5 m
podvozek čtyřstopý
hmotnost stroje 685 t

Technický výkres

Fotogalerie