Aktuality

Vývoj, projekty, studie

PRODECO, a.s. je společnost orientovaná na dodávky a služby zákazníkům především na povrchových dolech a v energetickém sektoru.

Společnost disponuje projekčními a výrobními kapacitami, díky kterým je schopna dodávat i velké projekty na klíč, včetně souvisejících dodávek a služeb.

Kromě dodávek vlastních velkostrojů a dalších zařízení pro povrchovou těžbu, nabízí společnost zákazníkům i důkladný a komplexní servis založený na jejich individuálních potřebách. Součástí tohoto servisu jsou nejen dodávky náhradních dílů a provádění oprav dodaných zařízení, ale také poskytování technické pomoci za účelem přinášet zákazníkům výsledky nejnovějších poznatků technického pokroku.


PRODECO, a.s.
se svými více než 700 zaměstnanci patří ke stabilním a významným zaměstnavatelům Ústeckého kraje. Úspěch společnosti tak napomáhá snižovat míru nezaměstnanosti a dílče se podílet i na rozvoji tohoto regionu.

Společnost PRODECO, a.s. je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.