Historie společnosti

Společnost byla vytvořena sloučením projekčně konstrukční složky a dodavatelsko inženýrské organizace. Projekční složka vznikla v Teplicích v roce 1945 a sloužila vesměs pro potřeby dolů. V této konstrukční kanceláři byly vyprojektovány všechny zakladače a korečková rypadla pracující v hnědouhelných revírech České republiky, největší kolesové rypadlo nasazené v České republice a také řada skládkových strojů, pasových dopravníků a dalších doplňkových zařízení na povrchových uhelných dolech a na tepelných elektrárnách firmy ČEZ, a.s.

Společnost byla od svého vzniku do března 2002 vlastněna akciovou společností Vítkovice, která na své valné hromadě v březnu 2002 schválila prodej majoritní části akcií Severočeským dolům a.s., Chomutov a Sokolovské uhelné, a.s., Sokolov. V souvislosti s touto změnou majitelů společnosti došlo také v srpnu roku 2002 ke změně názvu společnosti z VÍTKOVICE – PRODECO, a.s. na PRODECO, a.s.

Dne 26.9.2008 došlo ve společnosti PRODECO, a.s. ke změně vlastnické struktury. Společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. převedla svoji část akcií odpovídající 49,5% podílu na společnosti PRODECO, a.s. na druhého akcionáře společnost Severočeské doly, a.s., která se tímto stala jejím jediným akcionářem.

Dne 01.07.2013 byla dokončena vnitrostátní fúze sloučením se společností SD – 1.strojírenská, a.s. Touto fúzí společnost PRODECO, a.s. získala špičkové výrobní kapacity, díky kterým může poskytovat svým zákazníkům komplexnější služby.

Dne 01.07.2014 byla dokončena vnitrostátní fúze sloučením se společností SD - KOMES, a.s.

PRODECO, a.s. vyprojektovala, dodala a uvedla do provozu více než 30 různých typů kolesových rypadel, korečkových rypadel a zakladačů v celkovém počtu převyšujícím 140 kusů. V průběhu let byly velkostroje a zařízení pro povrchovou těžbu dodávány zákazníkům nejen v České republice, ale též zájemcům do Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, Jugoslávie, Makedonie, Polska, Bulharska a Řecka. Pracovníky společnosti byla vyprojektována a dodána řada unikátních zařízení, která patří mezi světovou špičku a je chráněna řadou patentů. Mezi ně patří kráčivé podvozky rypadel a zakladačů, velkostroje o hmotnosti až 6 200 tun, kruhové dopravníky atd. Ve společnosti byly vyprojektovány, nakresleny a uvedeny do provozu pásové dopravníky od šíře 400 mm až do šíře pásů 2400 mm.

V roce 2015 společnost Prodeco oslavila své velké jubileum, a to 70 let své existence v tomto těžkém průmyslu.

K tomuto výročí vydalo speciální přílohu časopisu Hornické listy (4/2015), kterou si můžete prohlédnout přímo ZDE.