Integrovaný systém řízení

PRODECO, a.s. má zavedený a certifikovaný Integrovaný systém řízení v rozsahu norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018.

Díky snaze o co nejvyšší efektivitu a účinnost zavedených systémů proběhla v roce 2003 integrace jednotlivých systémů řízení v jeden celek. Systém integrovaného managementu je v naší společnosti vybudován na základě norem řady ISO 9000, ISO 14000 a ISO 45000. Sloučením požadavků výše uvedených norem vznikl ucelený integrovaný systém, který minimalizuje rozsah dokumentace, zvyšuje její přehlednost a snižuje náklady potřebné na tvorbu, zavádění a správu systému.

Základem systému integrovaného managementu je jeho politika.

Management jakosti (QMS)

Systém managementu jakosti je založen na principech moderního managementu kvality a v současné době odpovídá normě ČSN EN ISO 9001:2016.

Systém managementu kvality byl ve společnosti vybudován na základě normy ČSN EN ISO 9001:1995 a poprvé certifikován v roce 1997. K velmi podstatným změnám systému managementu kvality došlo v průběhu roku 2002. Systém byl zcela přebudován podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a uzpůsoben tak, aby mohl být součástí systému integrovaného managementu.

Environmentální management (EMS)

Systémenvironmentálního managementu je založen na principech moderního environmentálního managementu a v současné době odpovídá normě ČSN EN ISO 14001:2016.

Společnost si byla vědoma globálních problémů v oblasti ochrany životního prostředí, a proto v roce 1999 integrovala do zavedeného systému managementu jakosti požadavky normy ČSN EN ISO 14001:1997 Systém environmentálního managementu. V roce 2005 byly v systému environmentálního managementu provedeny změny podle nové verze normy ČSN EN ISO 14001:2005.

Management ochrany zdraví a bezpečnosti při práci (HSMS) 

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je založen na principech moderního managementu, aby navazoval svojí strukturou na normy řady ISO 9000 a řady ISO 14000, v současné době odpovídá normě ČSN ISO 45001:2018.

PRODECO, a.s. si uvědomovala, že při výkonu její práce je velice účelné se zaměřit i na prevenci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, proto se přihlásila v letech 2000 až 2003 k programu „Bezpečný podnik“. V roce 2003 byl ve společnosti do již zavedených systémů managementu integrován a následně certifikován Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci splňující požadavky normy OHSAS 18001:1999.

Cena ČR za jakost

Program Národní ceny ČR za jakost přijala vláda České republiky svým usnesením č. 806/2001 Sb. Program je založen na důsledném a objektivním ověřování efektivnosti a jakosti všech činností organizace a na jejich hodnocení, zejména z pohledu uspokojování požadavků zákazníka a dosažení ekonomické úspěšnosti. Model Národní ceny ČR za jakost je v souladu s modelem Evropské ceny za jakost (model úspěšnosti - EFQM Excellence Model).

Účast ve výše uvedeném programu vynesla naší společnosti:

  • ocenění jako finalista soutěže Cena České republiky za jakost pro rok 1996 v kategorii I.
  • ocenění za vítězství v soutěži Cena České republiky za jakost pro rok 1997 v kategorii I.