Aktuality

31. 7. 2019

Struktura společnosti

Základní organizační struktura společnosti je následující

 • Úsek Generálního ředitele
  • Odbor systémy řízení
  • Úsek Výroba
   • Útvar výroby Bílina
   • Útvar výroby Tušimice
   • Odbor Hydraulika
  • Úsek obchodu a inženýringu
   • Útvar Projekty
   • Odbor obchodu
   • Odbor Inženýringu
   • Odbor elektro ASŘ
  • Úsek Správa
    • Odbor správy majetku

   Další členění úseků na hospodářská střediska je dáno specifickými činnostmi, které jsou jednotlivými hospodářskými středisky zabezpečovány.

   Pravomoc a odpovědnost je dána obecnou legislativou a interními řídícími dokumenty, z nichž je v tomto směru nejdůležitějším Organizační řád.

   Představenstvo

   Ing. Luboš Straka, Ph.D.
   předseda představenstva
   Ing. Viktor Hrdina, MBA
   místopředseda představenstva
    Ing. Ladislav Michálek
   člen představenstva
    

   Dozorčí rada

     • Tomáš Vachtl – předseda dozorčí rady
     • Ing. Táňa Streda Šťastná – místopředsedkyně dozorčí rady
     • Ing. Pavel Komrska, MBA – člen dozorčí rady
     • JUDr. Marek Šlégl – člen dozorčí rady
     • p. Libor Částek – člen dozorčí rady
     • p. Karel Bešta – člen dozorčí rady

   Management

   • Ing. Luboš Straka - generální ředitel
   • Ing. Viktor Hrdina, MBA - ředitel úseku správa
   • Ing. Martin Smíšovský - ředitel úseku Inženýringu
   • Ing. Ladislav Michálek - ředitel úseku Výroba
   • Vladimír Bělecký - vedoucí odboru systémy řízení
   • Ing. Luboš Ryjáček - vedoucí oddělení řízení a kontroly kvality
   • Ing. Tomáš Gärtner - vedoucí odboru inženýringu
   • Ing. Vitalij Pišl - manažer útvaru projekty
   • Lenka Englerová - vedoucí oddělení ekonomické podpory
   • Miroslav Nachtmann – vedoucí odboru projekce a konstrukce
   • Ing. Luboš Kučera - vedoucí útvaru výroby Bílina
   • Libor Částek - vedoucí svářečské školy
   • Ing. Jaroslav Ticháček - vedoucí útvaru výroby Tušimice
   • Václav Viktora - vedoucí odboru hydraulika
   • Alena Pelešková – vedoucí odboru elektro ASŘ
   • Ing. Šimon Vohar – vedoucí odboru projekce elektro

Organizační schéma

Pro zvětšení klikněte na obrázek ...

Organizační schéma

Organizační schema úseků

Pro zvětšení klikněte na obrázek ...

Organizační schéma