Vize

Posláním společnosti PRODECO, a.s. je s pomocí nejmodernějších technologií a bohatého vlastního know-how, podpořeného vlastnictvím mnoha patentů v oblasti těžkého strojírenství, dodávat zákazníkům špičkové výrobky, servis a služby, a tím přispívat k rozvoji české strojírenské tradice. Důležitým předpokladem uchování a rozvíjení unikátních znalostí a schopností špičkových odborníků je kvalitní práce v oblasti personalistiky, spolupráce s vysokými školami, významnými ústavy a výchova vlastních odborníků.