Aktuality

31. 7. 2019

Reference od roku 2009

ZAKLADAČE

Novovýroba

Zakladač ZPDH 6300.1
Termín: 2009, Partner: Severočeské doly a.s.

Výroba nového zakladače ZPDH 6300.1, zpracování projektu, montáž, dodávky, výroba i zprovoznění.

Generální opravy

Rekonstrukce kráčení zakladače ZP 3500.9/Z99
Termín: 2015 Partner: Severočeské doly a.s.

Zakladač ZP 3500.9 byl dodán společností VÍTKOVICE a uveden do provozu na Dolech Bílina v roce 1989. V roce 2006 byla společností PRODECO provedena oprava a rekonstrukce zaměřená na dopravní linky. V měsících srpen až říjen 2015 PRODECO realizovalo další část investice SD a.s. zaměřenou zejména na rekonstrukci kráčení zakladače ,dodávku centrálního mazacího sytému podvozků, dodávky nových kabin řídiče a klapkaře vč. dodávky části elektroinstalace a řídicího systému kráčení.

Modernizace elektrovýzbroje zakladače ZP6800.1/Z100
Termín: 2015 Partner: Severočeské doly a.s.

Předmětem díla obnova celého elektrozařízení zakladače ZP 6800.1 / Z 100 (elektromotory, elektrohydraulické brzdy, frekvenční měniče, vnitřní rozvaděče rozvoden, transformátory, kabelové instalace)

K 10 000/K74 Odstranění škod v důsledku havárie kolesového výložníku velkostoje
Termín: 2015 Partner: Severočeské doly a.s.

Společnost Prodeco se zabývá mimo jiné i likvidací havarijních stavů velkostrojů. V měsících říjen 2014 až duben 2015 se PRODECO zabývalo likvidací škody po havárii na největším kolesovém rypadle K10 000/K74 v České republice, nasazeném na Dole Bílina.

GO zakladače ZP 2500.4
Termín: 2008, Partner: Sokolovká uhelná, pr.nástupce, a.s.

Komplexní obnova strojního zařízení a hydrauliky, výměna elektrického zařízení instalace řídicího systému.

Rekonstrukce zakladačeA2RsB 4400.60
Termín: 2009 Partner: KEK Kosovo, ECLO Kosovo

Generální oprava zakladače A2RsB4400.60 na Dolech Sibovc South West Mine v Kosovu v rámci obnovy skrývkového systému pod patronací Evropské komise.

GO zakladače ZP 2500.2
Termín: 2009 Partner: Sokolovká uhelná, pr.nástupce, a.s.

Komplexní obnova strojního zařízení a hydrauliky, výměna elektrického zařízení instalace řídicího systému.

Obnova strojní a elektročásti ZPD 8000/Z98
Termín: 2010, Partner: Severočeské doly a.s., DB

Výměna stoličky kulové dráhy, zesílení konstrukce hlavního podvozku, instalace nového řídicího systému, rozvodu 500V a ostatního rozvodu nn.

Osnova elektročásti zakladače ZP 6600/Z 96
Termín: 2011 Partner: Severočeské doly a.s., DB

Obnova elektrického zařízení zakladače, přechod na napětí 400V a řízené pohony. V návaznosti byla provedena rekonstrukce hydraulického zařízení a centrálního mazacího systému.

RYPADLA

Novovýroba

Rýpadlo TC 2 - KK 1300
Termín: 2011 Partner: Severočeské doly a.s.

Dodávka, montáž a zprovoznění nového rýpadla TC2 podle projektové dokumentace zpracované společností NOEN,a.s.

Generální opravy

Rekonstrukce, modernizace a oprava kolesového rýpadla KU 300.16/K83, 300.15, 300.19, KU 300.13
Termín: 2015, 2009, 2010 Partner: Severočeské doly a.s.

Generální oprava včetně modernizace rypného orgánu.

SchRs 1550 - rekonstrukce kulové dráhy
Termín: 2015 Partner: Severočeské doly a.s.

Výměna kulové dráhy rýpadla o průměru 15 m za použití technologie podlévání.

Rekonstrukce a modernizace špičky kolesového rýpadla K 2000.1/K101
Termín: 2014 Partner: Severočeské doly a.s.

Rekonstrukce a modernizace špičky kolesového rýpadla K2000 spočívající v rekonstrukci dopravního pásu na kolesovém výložníku, násypky a otěrového prstence, v dodávce nového kolesa s korečky a modernizavané převodové skříně. Modernizaváno bylo uložení kolesové hřídele, dodány byly kryty, štíty a obslužné lávky. Byly provedeny úpravy centrálního mazání a elektrického ovládání.

KU 300.30 - rekonstrukce špičky kolesa
Termín: 2014 Partner: Severočeské doly a.s.

Výměna předního kolesového výložníku a rypného ústrojí s úpravou pro montáž děleného ložiska.

Oprava rypadla SchRs 1550 - K109 - po havárii horní stavby
Termín: 2013 Partner: Severočeské doly a.s.

Přemětem bylo oprava a zprovoznění rýpadla po havárii.

Rekonstrukce špičky velkostroje KU 800 (K99, K 98, K105)
Termín: 2013, 2010, 2008 Partner: Severočeské doly a.s.

Dodávka nového pohonu kolesa, křídele kolesa, otěrového prstence, kolesa, korečků a kruhadla.

Modernizace KU 800/20 - elektročást+strojní (PS952)
Termín: 2010 Partner: Severočeské doly a.s.

Předmětem byla modernizace pohonů otoče HS, zdvihu a výsuvu KV, stávající regulační soustrojí Ward - Leonard bylo nahrazeno motory s FM a brzdy Svendborg, včetně přezbrojení elektroinstalace k výše uvedeným pohonům.

Rekonstrukce kulové dráhy na SchRs1320
Termín: 2013 Partner: Severočeské doly a.s.

Výměna kulové dráhy o pr. 15,2m v rozsahu výrobní dokumentace zpracované společností PRODECO, a.s. s využitím technologie podlévání.

DÁLKOVÁ PASOVÁ DOPRAVA

Novovýroba

Stavba Lom Libouš - PD 263 PD 264
Termín: 2008 Partner: Severočeské doly a.s.

Dodávka dopravníku dálkové pasové dopravy TC 2.

Náběhový díl s přídavným napínáním PS 253,505 a 515
Termín: 2009 Partner: Severočeské doly a.s.

K pásovým dopravníkům PD 253, 505, 515 jsou dodány nové náběhové díly s násypkou a přídavným napínáním. K náběhovým dílům navazují vyvýšené střední díly pro náběh dopravního pásu.

Pásová lávka pro PD 265 - Lom Libouš
Termín: 2009 Partner: Severočeské doly a.s.

Lom Libouš 2008, SO 8101 – Pásová lávka pro PD 265 včetně základů, elektročásti a souvisejících objektů.

Dodávka a montáž 1200 m střední části DPD 2200
Termín: 2010 Partner: Severočeské doly a.s.

Dodávka a montáž 1200 m střední části DPD 2200.

Stavba Lom Libouš - PS 10322.1 a PS 10324
Termín: 2010 Partner: Severočeské doly a.s.

PS10322.2 – výstavba trafostanice DT35/6kV pro napájení porubní strany 3 .skrývkového řezu a PS 10324.2 výstavba trafostanice DT35/6kV pro napájení zakládací strany 3.skrývkového řezu.

Výstavba linky PD 1.skrývkového řezu na vnitřní výsypku DB
Termín: 2010 Partner: Severočeské doly a.s.

Výstavba nové linky dálkové pasové dopravy 2200 mm na 1. skrývkovém řezu Dolů Bílina.

Definitivní položení - 127 ks středních dílů šíře 2200 mm Weserhütte (PD 702,704)+
Termín: 2011 Partner: Severočeské doly a.s.

Jednalo se o výrobu nových středních dílů pro první skrývkový řez, usazení girland, natažení pásma.

Přemístění DPD Jižní svahy DB
Termín: 2011 Partner: Severočeské doly a.s.

Výstavba kompletní nové linky DPD 1600 mm V1, V2, V3 Jižními svahy Dolů Bílina včetně stavebních částí.

Výstavba DPD na 2.skrývkovém řezu Doly Bílina
Termín: 2012 - 2013 Partner: Severočeské doly a.s.

Výstavba nových pasových dopravníků PD 921 PD 922 PD23 PD 924 PD925 SVH 1800 H PD 926 včetně poháněcí stanice a dodávka SVH.

Generální opravy

Rekonstrukce PS/PD strojní a elektro š. 1200 mm
Termín: 2016, 2015, 2008, 2007 Partner: Severočeské doly a.s.

Rekonstrukce pasových dopravníků šíře 1200 a poháněcích stanic.

Rekonstrukce PS/PD strojní a elektro š. 1600 mm
Termín: 2016, 2012, 2010, 2009 Partner: Severočeské doly a.s.

Kompletní rekonstrukce dopravníků šíře 1600 a poháněcí stanice.

Rekonstrukce PS/PD strojní a elektro š. 1800 mm
Termín: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 Partner: Severočeské doly a.s.

Kompletní rekonstrukci s umístění rozvodny nad poháněcí stanici, kompletní rekonstrukce strojní i elektro - poháněcí stanice a náběhový díl a dodávka nové vratné stanice, pomocné napínání.

Rekonstrukce PS/PD strojní a elektro š. 2000 mm
Termín: 2012 Partner: Severočeské doly a.s.

Rekonstrukce pasových dopravníků šíře 2000 a poháněcích stanic.

Rekonstrukce PS/PD strojní a elektro š. 2200 mm
Termín: 2008,2011 Partner: Severočeské doly a.s.

Rekonstrukce pasových dopravníků šíře 2200 a poháněcích stanic.

PD 222 - modernizace a oprava strojní a elektro
Termín: 2017 Partner: Severočeské doly a.s.

Jednalo se o kompletní opravu poháněcí a vratné stanice zahrnující opravu strojníhozařízení a novou elektroinstalaci včetně rozvodny a řídícího systému.

PD 501 - odstraňování škod v důsledku požáru na PS
Termín: 2014 Partner: Severočeské doly a.s.

Účelem realizace díla byla oprava poháněcí stanice PD 501 a přechodového dílu z poháněcí stanice na náběhový díl po požáru a jejich zprovoznění a začlenění zpět do trasy DPD.

Modernizace pasového dopravníku
Termín: 2011, 2010 Partner: Severočeské doly a.s.

Předmětem zakázky bylo modernizace elektrorozvoden a strojní oprava hlavních celků DPD 3. SŘ - PD255,219,211,256,260,203,258.

Prodloužení DPD 2200 mm Weserhütte na 1.skrývkovém řezu - Doly Bílina.3
Termín: 2011, 2012 Partner: Severočeské doly a.s.

Výroba a nátěry nových středních dílů, osazení do trasy, dodávka nových girland a válečků, natažení gumového pásma.

Obnova strojní a elektro PD 263 PD264
Termín: 2009 Partner: Severočeské doly a.s.

Lom Libouš 2009, PS 8501.1,PS 8502.1 - Obnova strojní a elektročásti PD 263, PD 264, 2.etapa, doplnění převodových skříní.

Obnova elektročásti poháněcí stanice PS 58
Termín: 2009 Partner: Severočeské doly a.s.

Dodávka nové rozvodny PS58 včetně úprav OK poháněcí stanice.

Remontáže DPD 1200 a 1600 mm2.etapa přemístění
Termín: 2013 Partner: Severočeské doly a.s.

Remontáže DPD 1200 a 1600 mm na Jižních svazích DB včetně souvisejících stavebních částí – (stavba B) v rozsahu daném zadávací dokumentací arch. č. RPD-08/2010-1.

Výstavba nového 3. uhelného odtahu - PT - INVESTIČNÍ
Termín: 2013 Partner: Severočeské doly a.s.

Předmětem zakázky byla modernizace PD263, 41, 46 a drtiče 45, včetně dodávky nové elektroinstalace, separátoru kovů.

DŮLNÍ TECHNOLOGIE (PVP, PVZ, DSOH, DRTIČE,ATD)

Novovýroba

PVZ2500P - nový pasový vůz zakládací (včetně výrobní dokumentace)
Termín: 2014 Partner: Severočeské doly a.s.

Dodávka zcela nového pásového vozu včetně řídícího systému. Návrh stroje je originálním projektem společnosti PRODECO, a.s.

Vývoj a výroba kráčivých jednotek OKJ 130
Termín: 2010 Partner: Severočeské doly a.s.

Jednalo se o vývoj a dodávku šesti kusů odnímatelných kráčivých jednotek OKJ 130P.

Dodávka a montáž kabelového vozu 35kV k velkostroji KK 1300
Termín: 2011 Partner: Severočeské doly a.s.

Dodávka nového kabelového vozu pro velkostroj KK 1300.

Transportní vůz TV 300
Termín: 2012 Partner: Severočeské doly a.s.

Kompletně nový vyprojektovaný transportní vůz TV 300.

Kráčivé jednotky OKJ 130 P
Termín: 2012 Partner: Severočeské doly a.s.

Jednalo se dodávku dvou kusů odnímatelných kráčivých jednotek OKJ 130P.

Dodávka a montáž 2 ks kabelových vozů 6kV
Termín: 2009 Partner: Severočeské doly a.s.

Byly dodány dva kusy nových kabelových vozů a uvedeny do provozu.

Dodávka a montáž kabelového vozu 35kV
Termín: 2010 Partner: Severočeské doly a.s.

Byl dodán nový kabelový vůz a uveden do provozu.

Dodávka a montáž kabelového vozu 35kV k zakladači ZP 8000/Z98
Termín: 2010 Partner: Severočeské doly a.s.

Výroba nového kabelového vozu 35kV k zakladači ZP 8000/Z98, zpracování projektu, montáž, dodávky, výroba i zprovoznění, výroba montáž a uvedení do provozu.

Kabelový vůz 35kV pro KK1300
Termín: 2011 Partner: Severočeské doly a.s.

Dodávka nového kabelového vozu pro nové rýpadlo TC2 KK1300

Generální opravy

Zpětný odběr produkce z Depa mourů
Termín: 2016 Partner: Severočeské doly a.s.

Předmětem zakázky bylo technické řešení ukládání a zpětného použití odběru uhelných produktů tj. mourů a průmyslových směsí z produkce PÚUL v případě potřeby jejich dočasného uskladnění  na depu jih DB. Vznikly dvě linky deponovaná a redepovaná. Deponovaná linka se skládá z nových dopravníků DM 10, DM 11, DM 12A a DM 12B. Redeponovaná linka se skládá z dopravníků PD 96, PD 97.

Rekonstrukce pasového vozu PVZ 2500/87, 81, 83, PVZ 2500 (6), (3)
Termín: 2016, 2015, 2010, 2009 Partner: Severočeské doly a.s.

Rekonstrukce strojní části a elektrického zařízení včetně řídícího systému pásového vozu.

Modernizace pohonů PS 201
Termín: 2009 Partner: Severočeské doly a.s.

Rekonstrukce strojní části a elektrického zařízení včetně řídícího systému pásového vozu.

Rekonstrukce a oprava DS-OH ( č. 2, č.19, č.15, č.1)
Termín: 2010, 2009, 2007 Partner: Severočeské doly a.s.

Hlavním důvodem rekonstrukce drtiče bylo zvýšení jeho provozní spolehlivosti. Proměnlivá osová vzdálenost rotorů eliminuje v maximální míře riziko závalů. Ochranu DPD v místě dopadu materiálu zvýší přestavitelný tlumicí trámec v kombinaci s odpruženými girlandami, zavěšenými ve spodní části bočního vedení.

Obnova drtiče D45, D 15
Termín: 2009, 2011 Partner: Severočeské doly a.s.

Přestavba stávajícího kladivového drtiče instalací hřídelových drtičů MMD včetně elektrického vybavení, nové rozvodny a řídícího systému.

SVHS1 - Rekonstrukce elektročásti
Termín: 2016 Partner: Severočeské doly a.s.

Společnost Prodeco a.s. průběžně rekonstruuje tzv. shazovací vozy s housenicovém podvozku, které jsou součástí dopravních linek mezi kolesovými rýpadly a zakladači. V roce 2016 proběhla rekonstrukce elektročásti shazovacího vozu SVHS-1 na dopravní lince TC-1 u zakladače Z 10 000.

Rekonstrukce OKJ 200W - 4 ks
Termín: 2014 Partner: Severočeské doly a.s.

Kompletní rekonstrukce OKJ 200 WH (odnímatelných kráčivých jednotek), jejímž obsahem je nový hydraulický systém včetně nového ovládání za pomoci řídícího systému.

Rekonstrukce elektro SV 1800/HV, SV 198
Termín: 2012 Partner: Severočeské doly a.s.

Kompletní rekonstrukce elektro.

Rekonstrukce SV 4
Termín: 2010 Partner: Severočeské doly a.s.

Rekonstrukce elektro části včetně komletní rekonstrukce podvozků.

Kabelový vůz KV 65-95 pro kabel průměru 95mm
Termín: 2011 Partner: Severočeské doly a.s.

Dodávka nového zařízení.

SKLÁDKOVÉ STROJE

Generální opravy

Modernizace, rekonstrukce a oprava VKS a Cevel na DNT.
Termín: 2016 Partner: Severočeské doly a.s.

Předmětem zakázky byla strojní a elektro modernizace technologie VKS - ZNKk 20/40, PD31, 32, 33, S2, včetně výstavby nového centrálního řídícího pracoviště CEVEL.

OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ (úpravna uhlí a pod.)

Novovýroba

Zkapacitnění - rozšíření ÚDV Emerán
Termín: 2013 Partner: Severočeské doly a.s.

Rozšíření stávající Úpravny důlních vod Emerán (ÚDV-E) o nové technologické zařízení a stavby, které zajistí splnění emisních limitů ve vypouštěných důlních vodách, v rozsahu daném zadávací dokumentací pro stavební povolení zpracovanou firmou Ing. Petr Derka - KODER Projekty – Inženýring Teplice.

Nová TSN pro 5. a 3. skrývkový řez
Termín: 2009 Partner: Severočeské doly a.s.

Nová trnsformovna 75,76 pro 5. a 3. SŘ včetně kabelových rozvodů 6 kV, 35 kV a kabelového mostu pro napájení skrývkových provozů.

Generální opravy

Čerpací stanice Lužnička II
Termín: 2015 Partner: Severočeské doly a.s.

Jednalo se o kompletní čerpací stanici, zahrnující vodní nádrž, čerpací technologii včetně prámu a frém a kompletní elektroinstalaci zařízení včetně rozvoden.

ÚUL - Zvýšení produkce HP na PÚUL vložením drtiče na TD
Termín: 2015 Partner: Severočeské doly a.s.

Instalace nového řetězového podavače, kladivového drtiče a pás.dopravníku do stávající technologie.

UUL - vložení třídiče do objektu D02
Termín: 2014 Partner: Severočeské doly a.s.

Instalace nového třídiče do objekt DO2 na Úpravně uhlí Ledvice. Součástí rekonstrukce byla úprava přísunového dopravníku a instalace nového pás.dopravníku pro dopravu podsítného z třídiče včetně stavby nového dopravního mostu a stavebních úptav v objektu DO2.

Nakládací místo dočasné vnitrozávodové přepravy prachového uhlí z ÚUL na DB.
Termín: 2012 Partner: Severočeské doly a.s.

Vybudování nového nakládacího místa.

ETU II - N2000x50 - 2009
Termín: 2009, 2008 Partner: NOEN, a.s.

Předmětem zakázky byla generální oprava skládkového stroje N2000x50 - ČEZ - ETU II.

Odprášení ÚDUT I.
Termín: 2008 Partner: Severočeské doly a.s.

Jednalo se o instalaci odsávání jednotlivých přesypů včetně potrubních rozvodů a protipožárního zařízení.

Odprášení technologie budovy ÚDUT II.
Termín: 2008 Partner: Severočeské doly a.s.

Předmětem zakázky byla dodávka, montáž a zprovoznění technologie odprášení objektu UDUT I.I na DNT za účelem snížení prašnosti.

Čerpací jáma Emerán
Termín: 2010 Partner: Severočeské doly a.s.

Předmětem zakázky byla Obnova zařízení čerpací jámy Emerán, včetně monitoringu, ovládání ČJ Emerán, elektročásti, řídícího a komunikačního systému, kamerového a zabezpečovacího systému.

Dodávka 2 kusů čerpacích celků
Termín: 2010 Partner: Severočeské doly a.s.

Dodávka 2ks čerpacích celků 200l/s s čerpadly KSB a rozvodnami CR6A.

Obnova drtiče na HD - D8a
Termín: 2011

UUL - obnova driče.

K1c - Rekonstrukce drticí linky
Termín: 2010, 2016 Partner: Severočeské doly a.s.

Rekonstrukce drticí linky na úpravně uhlí včetně podavače a odsávání.

UUL - Rekonstrukce drtiče T14, včetně vstupu a výstupu
Termín: 2015 Partner: Severočeské doly a.s.

Výměna původního kladivového drtiče za nový jednoproduktový drtič MMD. Součástí rekonstrukce byla úprava přísunového pás.dopravníku včetně svodek.

UUL - Reko drtící linky K1a
Termín: 2014 Partner: Severočeské doly a.s.

Výměna kladivového drtiče za drtič MMD včetně náhrady přísunového pás.dopravníku za řetězový podavač. Součástí rekonstrukce byla také výměna deskového uzávěru zásobníku hnědého uhlí nad drtící linkou, instalace odsávání prachu a centrálního mazání drtiče a podavače.

Rekonstrukce zauhlování lokality Tisová - UČS 1
Termín: 2011, 2012 Partner: ČEZ, a.s.

Předmětem zakázky byla obnova a modernizace zauhlovací pasových dopravníků, včetně hlubinného zásobníku, vyhrnovacích vozů, shazovacích pluhů a kompletní elektroinstalace.

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
Dodávka 2 ks housenicových pásů pro velkostroj K 2000
Termín: 2009 Partner: Severočeské doly a.s.

Jednalo se o dodávku dvou kusů housenicových pásů pro rýpadlo K 2000.

Náhradní díly pro zakladač A2RsB 4400.60
Termín: 2009 Partner: AC DC Kos, Kosovo

Dodávka náhradních dílů pro zakladač A2RsB 4400.60 pracující v Kosovu - lana, bubny, spojky, girlandy, ozubená kola, převodová skříň atd.

Kolesový výložník pro KU 300.13
Termín: 2010 Partner: SD - 1. strojírenská , a.s.

Dodávka nového kolesového výložníku.

KOREČKY - KU 300, KU 800, KK 1300, K 2000, K 10000

Vyrábíme nové korečky. Provádíme opravy korečků např. výměny bandáží, navařování bandáží tvrdokovem, výměny špiček, výměny zeslabených plechů, opravy trhlin, navařování a výměny zubů.

MOBILNÍ MOSTY
Termín: 2015, 2016

Společnost Prodeco a.s. projektuje, nabízí a realizuje výrobu a montáž mobilních mostů o jmenovité nosnosti 80t. Jedná se o vlastní výrobek, který slouží k přejezdu pasových cest v dobývacích prostorech povrchových dolů. Tento most je zvláštní tím, že ho lze v krátké době rozložit, přemístit a postavit na novém místě dle aktuálních potřeb provozovatele. V současné době Prodeco a.s. dodalo již několik těchto mostů pro SD a.s., naposledy pro potřeby přejezdu pasové dopravy na 1. skrývkovém řezu na dole Bílina realizace 12/2016.

KOLESO KU 300

Výroba nového kolesa.

BUBNY

Vyrábíme nové bubny (válce) dle požadavku zákazníka. Provádíme kompletní opravy bubnů (válců) dle požadavku zákazníka např. opravy ložiskových ploch, výměny ložisek, opravy plášťů, obložení keramikou, opravy domků. Kooperujeme pogumování a vyvažování.

HOUSENICOVÉ PÁSY

Výroba nových článků.

SHZ AFIREX a SHZ GABAR

Aerosolové hasicí generátory (AHG) jsou určeny pro objemové hašení požárů třídy A, B a C a inertizaci výbušného prostředí. Hasí požáry pevných látek, tekutých hořlavin, látek rozpouštějících se při vysoké teplotě, hořlavých plynů, elektrických zařízení v průmyslových budovách, skladech, obytných budovách, kancelářích a garážích. Použití je možné na hašení všech druhů naftových produktů, plastických hmot, tepelných izolací, kabelových izolací, plynů, říčních i námořních plavidel i jiných druhů dopravních prostředků.

Mechanismus hašení aerosolem spočívá v aktivním zpomalování (inhibici) chemických reakcí provázejících proces hoření. Hlavní roli inhibice prostředí sehrává pevná fáze aerosolu. Díky neobyčejně jemné disperzi pevné fáze (velikost částice pevné fáze se pohybuje kolem 1mm) zůstává aerosol ve vznosu při zachování hasební způsobilosti po dobu 40 minut.

Spouštění AHG se provádí elektricky ručně, automaticky, případně kombinací obou způsobů. Spuštěním systém aktivuje elektrické iniciátory jednotlivých generátorů. Do SHZ AFIREX, které nabízíme, používáme hasivo AFIREX PRODECO AHP0 a palníky nové konstrukce. Systém aerosolového stabilního hasicího zařízení AFIREX je vyšším vývojovým článkem systému SHZ GABAR. Hasivo i palníky byly vyvinuty společností PRODECO. Hasivo PRODECO – AHP0 je certifikováno v PAVUS, a.s., certifikát typu č. 216/173/2014/0127.

Obnova stabilního hasicího zařízení na velkostrojích Doly Bílina
Termín: 2015 Partner: Severočeské doly a.s.

Obnova stabilního hasicího zařízení (SHZ) spočívala v demontáži stávajících systémů, jejich repase (delaborace, laborace) a zpětné montáži. Elektrické ovládací prvky systému SHZ zůstaly původní, aerosolové generátory byly repasovány a naplněny novým hasivem Afirex Prodeco AHP0. Byly zabudovány palníky nové konstrukce.

Stabilní hasicí zařízení na dole ČSA
Termín: 2016 Partner: Severní energetická a.s.

Zakázka spočívala v kompletní výměně stávajících stabilních hasicích zařízení u strojů ZP 6600.9 / Z84 a KU 800.7 / K75. Byla provedena demontáž SHZ GABAR a následně nasazeny inovované aerosolové generátory s hasivem nové generace AFIREX PRODECO AHP0, jež vycházejí z osvědčených řešení SHZ GABAR. Celkem bylo nasazeno k plné spokojenosti zákazníka 64 kusů nových aerosolových generátorů.

DALŠÍ VÝROBA
Výroba kruhadla na KU 800

Výroba kruhadla byla součástí střední opravy stroje KU 800/17 (K 105) na dole Bílina. Celková délka 7 290 mm, průměr řemenice 1 800 mm, váha 19 697 kg