Aktuality

31. 7. 2019

Pracovní aktuality

4. 9. 2017

Optimalizace dopravy uhelné zásoby


Dne 26. 7. 2017 předala naše společnost do užívání Severočeským dolům zakázku „Optimalizace dopravy uhelné zásoby od U91 na HZI.“ Tato zakázka byla specifická především tím, že se jednalo o jedno z páteřních zařízení provozu Úpravny uhlí Ledvice a tím že realizace musela být dokončena v rámci letní odstávky, aby nebyl narušen další bezproblémový chod tohoto provozu. S vysokým nasazením všech odborných profesí a svých subdodavatelů bylo toto zařízení předáno plně funkční v požadovaném termínu. V současné době probíhá poslední fáze této zakázky, jedná se o dokončovací práce na opláštění mostu V3, která bude dokončena a předána do konce měsíce srpna.  Předmětem této zakázky bylo zhotovení optimálního propojení zásobovacích dopravních linek těženého uhlí s Hlubinným zásobníkem HZI. bez nutnosti dopravního propojení s HZII. V rámci nového řešení byla využita možnost spojení stávajících dvojic pasových dopravníků (PD U33/U15 a PD U34/U20) do prodloužených dopravníků PD U15 a PD U20.