Aktuality

Skládkové stroje

ZNKK 20/40

19. 5. 2022

Vyrovnávací skládka v ledvické úpravně


Výstavba nové rozsáhlé investiční akce vyrovnávací skládky byla zahájena v únoru 2021. Dokončena byla podle stanoveného harmonogramu v březnu 2022. Vznikla tak další alternativní dopravní cesta z uhelného depa (vyrovnávací skládky), kde skládkové stroje USSK4/S9 a USSK2/S12 roztřídí uhlí podle natěžené kvality, přímo do sousední Elektrárny Ledvice, aniž by muselo projít hlubinným zásobníkem a dalšími úpravárenskými objekty.  Taková předúprava uhlí (průmyslové směsi) bude spolehlivě zajišťovat plynulé dodávky paliva do elektrárny tak, aby mohla být využívána na maximální výkon. Nová trasa z vyrovnávací skládky k předávacímu místu ledvické elektrárny vede opláštěnými technologickými mosty s pásovými dopravníky šíře 1 200 mm v celkové délce 385 m s maximálním výkonem 1 500 t/h. Zastavěná plocha nového objektu činí 4 500 m2 a obestavěný prostor dosahuje 15 000 m3.  Počítá se, že provozní doba nové trasy nebude kontinuální, ale operativní podle potřeb elektrárny a Dolů Bílina. Předpokládá se, že minimálně polovina objemu uhlí z vyrovnávací skládky bude využita k dodávkám pro ledvickou elektrárnu a další část na nakládku v nakládacím zásobníku. Tím bude možné rozdělovat, jaké množství průmyslových směsí půjde přímo do Elektrárny Ledvice a jaké přes přesýpací věž do hlubinného zásobníku II.